Saturday, 24 November 2012

Dịch vụ bảo vệ 24h

- Nhân viên bao ve của chúng tôi tuyệt đối tuân theo và cam kết làm đúng trách nhiệm khi đảm nhận vị trí được giao khi làm bảo vệ ở các doanh nghiệp và công ty. Nhân viên của cong ty bao ve có thể xử lý cho việc phòng cháy chữa cháy nhanh và hiệu quả, dich vu bao ve còn có đội kiểm tra về an ninh luôn giám sát và hỗ trợ 24/24h khi đang sử dụng dịch vụ bảo vệ của chúng tôi.

- Quý khách hàng có thể yên tâm về sự an ninh cho về tài sản của mình, và sự cố gây tổn thất mà nguyên nhân có liên quan đến nhân viên Bảo vệ, lỗi do Bảo vệ, nhân viên bảo vệ vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng điều được giải quyết triệt để… Công ty bảo vệ chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho Quý khách hàng. Công ty bảo vệ chúng tôi còn cung cấp Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các tổn thất có giá trị lớn của khách hàng lên đến hàng tỷ đồng.

- Công ty bảo vệ chuyên nghiệp luôn mang đến cho Quý khách hàng một dịch vụ chuyên nghiệp nhất và dịch vụ an ninh nhất cho người dùng dịch vụ của chúng tôi.

No comments:

Post a Comment