Sunday, 2 December 2012

Dịch vụ bảo vệ uy tín

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ bao ve HCM (HCM SECURITY., JSC) Công ty trách nhiệm hữu hạn dich vu bao ve được thành lập vào những năm cong ty bao ve mới ra đời theo Giấy chứng nhận ĐKDN và do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp Về nghiệp vụ công tác bảo vệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ luôn tuân thủ thực hiện theo quy định của Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam, theo Thông tư Số: 45/2009/TT-BCA (C11) của Bộ ***. và những quy định khác của công ty bao gồm các cán bộ có trình độ nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, điều trải qua các khóa huấn luyện chuyên môn. *** và các ngành kinh tế khác. Các khóa đào tạo sẽ do lực lượng sỹ quan *** trực tiếp huấn luyện các học viên. Công ty bảo vệ chúng tôi luôn cam kết là một trong những đơn vị tuyên phong trong lĩnh vực bảo vệ, vệ sỹ chất lượng. Luôn tuân thủ quy định của công ty bảo vệ đưa ra nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Tags: cong ty bao ve,dich vu bao ve,bao ve

No comments:

Post a Comment